• Oddajmy głos na projekt Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

  przez  • 19 sierpnia 2015 • Wydarzenia

  Oddajmy głos na projekt Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

   
  Starostwo Powiatowe w Ropczycach zachęca Państwa do oddawania głosów na projekt Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w konkursie ?Lider innowacyjności w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy? ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
  Do konkursu Powiat zgłosił projekt, pn. Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz rozwój zawodowy personelu? w ramach Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015, którego głównym celem jest poprawa infrastruktury pomocy społecznej poprzez stworzenie nowoczesnej bazy służącej podniesieniu świadczonych usług w zakresie opieki społecznej, a cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej w DPS Lubzinie.
  Codziennie każdy z Państwa może oddać na nasz projekt aż 5 głosów! Głosowanie potrwa do 10 września!
  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłosił konkurs pn. ?Lider innowacyjności w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy?. Konkurs skierowany jest do beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków ?Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy na lata 2012-2016 w ramach projektu ?Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo ? wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji?.
  Ideą konkursu ?Liderzy innowacji? jest upowszechnienie wśród opinii publicznej informacji o realizowanych projektach w ramach Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy.
  Celem konkursu jest uhonorowanie i zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań, które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze poprawy poziomu pomocy społecznej.
  W drodze głosowania spośród wszystkich kandydatów wyróżnieni zostaną 3 laureaci (I, II i III miejsce) tj. projekty które otrzymają odpowiednio najwyższą liczbę punktów. Laureaci konkursu za zajęcie I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

   

  http://sppw.rops.rzeszow.pl/konkurs

  autor