• Historia

    Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie rozpoczął swoją działalność 1 sierpnia 1990 r. w budynku po byłym Oddziale Geriatrycznym Ośrodka Zdrowia w Niedźwiadzie. Obiekt mieścił 34 osoby. Dla mieszkańców ? ludzi starszych i cierpiących oraz osób niepełnosprawnych warunki w Niedźwiadzie nie spełniały standardu. W 1995 r. Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, sprawujący bezpośredni nadzór nad Domem, zakupił w Rudzie obiekt Ośrodka Wypoczynkowego WZK i OR z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej.

    Przebudowano budynek pod potrzeby osób niepełnosprawnych. Dobudowano przeszkloną werandę, taras, powstała jadalnia, nowoczesna kuchnia, kaplica i pralnia. Zbudowano nowoczesną kotłownię i oczyszczalnię ścieków.

    1 kwietnia 1998 r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie zostali przeniesieni do Domu Pomocy Społecznej w Rudzie. Stan mieszkańców z 34 powiększył się do 47 osób. W dniu 23 czerwca 1998 r. budynek został poświęcony i oddany do użytkowania.

    We wrześniu 1998 r. rozpoczęto rozbudowę budynku o nowe skrzydło, w którym to powstały dodatkowe pokoje mieszkalne, biblioteka, sale rehabilitacji, terapii zajęciowej, sauna, fizykoterapia, sala telewizyjna, pomieszczenia administracyjne. Dobudowano też zaplecze sanitarne dla korzystających z domków campingowych, których to Dom Pomocy posiada 20. W wyniku rozbudowy uzyskano dodatkowo 56 miejsc dla mieszkańców, w większości pokoje 2 ? osobowe z węzłem sanitarnym.