• Informacje ogólne

  Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II jest samorządową jednostką budżetową nadzorowaną przez Starostę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. W lutym 2010 r. decyzją Wojewody Podkarpackiego uzyskaliśmy pozwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Aby takie pozwolenie otrzymać musieliśmy spełniać standardy.

  Dom nasz jest w pełni przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wykonana jest pochylnia dla wózków inwalidzkich, a wewnątrz znajdują się dwie windy przeznaczone do przewozu osób, w tym jedna przystosowana do przewozu osób leżących.

  Posiadamy dobrze wyposażoną salę rehabilitacyjną z kompleksowym sprzętem. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są grupowo i indywidualnie na sali rehabilitacyjnej jak i w pokojach mieszkańców. Możemy zaoferować zabiegi wykonywane w dobrze wyposażonych gabinetach:

  • fizykoterapii ( prąd diadynamiczny, impulsowy i stały, magnetoterapia, laseroterapia, lampa sollux i biopton),
  • kinezyterapii (ćwiczenia w UGUL-u , na przyrządach i rehabilitacja trzyłóżkowa)
  • masażu (masaż ręczny i wibracyjny)
  • balneologii (masaż perełkowy stóp i dłoni

  Mieszkańcy całkowicie dysponują swoim czasem. Wyjścia poza obiekt DPS wymagają zgody poprzez zgłoszenie o przewidywanym czasie swojej nieobecności.

  Opieka medyczna zapewniona jest całą dobę przez wykwalifikowany personel medyczny, lekarza rodzinnego, a w razie potrzeby lekarzy specjalistów.

  Nasi mieszkańcy korzystają z różnych form spędzania czasu wolnego – uczestniczą w przeglądach artystycznych, spotkaniach integracyjnych, spartakiadach, oraz wspólnych zabawach, organizowanych przez nasz Dom jak i inne Domy Województwa Podkarpackiego. Mieszkańcy którzy wyrażą chęć mogą uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych za pośrednictwem PCPR z dofinansowaniem PFRON.

   W ramach terapii zajęciowej proponujemy szeroką gamę zajęć z uwzględnieniem zainteresowania i potrzeb mieszkańców, są to:

  • praca ze sznurkiem (makrama),
  • kwiaciarstwo
  • praca z papierem – robótki ręczne
  • zajęcia plastyczne (z uwzględnieniem różnych technik plastycznych i malarskich)
  • muzykoterapia, biblioterapia – możliwość korzystania z naszej czytelni.
  • gry planszowe i towarzyskie

  Mieszkańcy mają możliwość korzystania przez całą dobę z Kaplicy.

  W zakresie technicznym, oprócz wspomnianych wind osobowych, pokoje mieszkańców i  łazienki wyposażone są w sygnalizację przywoławczą, instalację sygnalizacji pożarowej instalację RTV w każdym pokoju, instalację własnego radiowęzła a także monitoring wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.