• Koszt pobytu i odpłatność

    Dom Pomocy Społecznej Ruda posiada wolne miejsca dla mężczyzn oraz kobiet. Od 1 marca 2022 r. miesięczna opłata za pobyt mieszkańca w naszym Domu - zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Nr CLXXI/1134/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku - wynosi 4.300,00 złotych (cztery tysiące, trzysta złotych). W cenę tą wliczone są usługi medyczne, sanitarne, wyżywienie, fachowa opieka.

     Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. mieszkaniec Domu wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu, czyli 70% z renty bądź emerytury. 30 % pozostaje do jego dyspozycji. Pozostałą część opłaty wnosi rodzina (zstępni przed wstępnymi ), jeżeli spełniają kryteria dochodowe. Wymagania powyższe są spełnione w momencie przekroczenia na jedną osobę w rodzinie dochodu wyższego niż 1053 złotych po dokonaniu wpłaty za mieszkańca. W przeciwnym razie opłatę za mieszkańca wnosi Gmina z której dana osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.