• Koszt pobytu i odpłatność

    Dom Pomocy Społecznej Ruda posiada wolne miejsca dla mężczyzn oraz kobiet. Od 1 marca 2023 r. miesięczna opłata za pobyt mieszkańca w naszym Domu zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Nr CCXXV/1437/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku – wynosi 4.850,00 złotych (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt zł 00/100). W cenę tą wliczone są usługi medyczne, sanitarne, wyżywienie, fachowa opieka.

     Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. mieszkaniec Domu wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu, czyli 70% z renty bądź emerytury. 30 % pozostaje do jego dyspozycji. Pozostałą część opłaty wnosi rodzina (zstępni przed wstępnymi ), jeżeli spełniają kryteria dochodowe. Wymagania powyższe są spełnione w momencie przekroczenia na jedną osobę w rodzinie dochodu wyższego niż 1053 złotych po dokonaniu wpłaty za mieszkańca. W przeciwnym razie opłatę za mieszkańca wnosi Gmina z której dana osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.