• Koszt pobytu i odpłatność

    Dom Pomocy Społecznej Ruda posiada wolne miejsca dla mężczyzn oraz kobiet. Od 1 lutego 2020 r. miesięczna opłata za pobyt mieszkańca w naszym Domu - zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2020 Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 27 stycznia 2020r. - wynosi 3770,00 złote (trzy tysiące, siedemset siedemdziesiąt złotych). W cenę tą wliczone są usługi medyczne, sanitarne, wyżywienie, fachowa opieka.

     Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. mieszkaniec Domu wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu, czyli 70% z renty bądź emerytury. 30 % pozostaje do jego dyspozycji. Pozostałą część opłaty wnosi rodzina (zstępni przed wstępnymi ), jeżeli spełniają kryteria dochodowe. Wymagania powyższe są spełnione w momencie przekroczenia na jedną osobę w rodzinie dochodu wyższego niż 1053 złotych po dokonaniu wpłaty za mieszkańca. W przeciwnym razie opłatę za mieszkańca wnosi Gmina z której dana osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.