• Terapia zajęciowa

     Mieszkańcy maja możliwość czynnego udziału w zajęciach prowadzonych w ramach terapii zajęciowej pod opieką i fachowym nadzorem wykwalifikowanych pracowników. Terapia jest ważnym czynnikiem życia społecznego, wpływa pozytywnie na samopoczucie psychiczne oraz poprawia sprawność manualną. Uwzględniając indywidualne zdolności, zainteresowania i sprawność mieszkańców prowadzone są zajęcia plastyczne z papierem, bibułą, plasteliną, robótki ręczne, zajęcia w pracowni stolarskiej i krawieckiej, malarstwo sztalugowe, zajęcia muzyczne, teatralne, oraz biblioterapia. Prace mieszkańców eksponowane są w budynku DPS.

    W ramach terapii mieszkańcy opiekują się także kaplicą, w której Ksiądz Kapelan odprawia Msze Św. Dbają o okolicznościowy wystrój budynku, estetykę obejścia, rośliny na zewnątrz i wewnątrz budynku. Mieszkańcy maja dostęp do prasy codziennej, telewizji i radia. W zakresie terapii zajęciowej organizowane są także zabawy taneczne, wycieczki turystyczne ( m.in. nasi mieszkańcy zwiedzali już: Kraków, Łagiewniki, Gidle, Zakopane, Licheń, Częstochowę Łańcut, Sanok).

    Nasi mieszkańcy chętnie uczestniczą w licznych imprezach wojewódzkich (spartakiady, przeglądy i wystawy twórczości). W okresie letnim korzystają z rowerków wodnych na zalewie w Kamionce, zbierają grzyby, jagody leśne i spacerują.

    Ważnym czynnikiem działalności Domu jest praca samorządu Mieszkańców, do zadań którego należy opiniowanie wszystkich spraw związanych z życiem mieszkańców (opiniowanie planów zajęć, wyjazdów itp.)