• Uroczystość Odpustowa ku czci św. Brata Alberta

  przez  • 8 lipca 2014 • Imprezy, Wydarzenia

  W dniu 17 czerwca 2014r. odbyła się Uroczystość Odpustowa ku czci św. Brata Alberta w kaplicy naszego Domu. W tym roku Uroczystość połączona została z Mszą Św. Dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II. Organizatorami Uroczystości byli Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Stanisław Ziemiński, oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie – Halina Krysa

  W Uroczystości brał udział J.E.Ks. Bp. Jan Wątroba, który przewodniczył Mszy, oraz skierował Słowo Boże, a także udzielił błogosławieństwa Mieszkańcom i Pracownikom. Wśród Księży Celebransów znaleźli się także Księża Kapelani, którzy przez lata sprawowali opiekę duszpasterską nad naszym Domem – ks. Henryk Zachara, ks. Stanisław Kogut i obecny Kapelan – ks. Piotr Stefański, a także księża zaprzyjaźnieni z naszym Domem, m.in. ks. proboszcz z parafii Mała – Jacek Piróg, z którym także przyjechał parafialny chór, z dyrektorem i organistą panem Stanisławem Strzałką.

  Był to dla nas szczególny dzień radości i  wdzięczności Bogu za dar życia i świętości Jana Pawła II. W tym dniu powierzyliśmy się opiece nowego świętego, a także św. Brata Alberta – patrona Kaplicy w naszym Domu. W tym wyjątkowym dniu w naszym Domu zagościli: Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego – Dariusz Tracz, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Władze Powiatowe, Zarząd Powiatu na czele z panią Starostą Dorotą Strzyż, Radni Powiatowi, Władze Gminy, Służby Mundurowe, Dyrektorzy Wydziałów Starostwa, dyrektorzy szkół w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim, oraz Dyrektorzy zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z terenu Województwa Podkarpackiego, wraz z delegacjami mieszkańców i opiekunów.

  Po uroczystej Mszy Św. udaliśmy się pod rzeźbę św. Jana Pawła II ufundowaną przez Radę Powiatu w 2006r., dla uczczenia pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Od tamtego roku, co rok spotykamy się, aby modlić się najpierw o rychłą beatyfikację, następnie kanonizację, a teraz by podziękować za nowego świętego. Dla nas mieszkańców, pracowników a także gości odwiedzających nasz Dom, to miejsce jest przystanią, gdzie można zatrzymać się i zastanowić nad wartościami najcenniejszymi w naszym życiu. W tym miejscu mieszkańcy w krótkim programie słowno-muzycznym przybliżyli nam słowo Ojca Świętego kierowane do ludzi chorych i niepełnosprawnych. A następnie przybyli goście, poprzez złożenie wiązanek, symbolicznie wyrazili wdzięczność św. Janowi Pawłowi II za Jego drogę z Bogiem do Człowieka. Natomiast Dyrekcja naszego Domu podziękowała wszystkim za przybycie, za udział w uroczystości i za okazane wsparcie.

  Następnie spożyliśmy posiłek przygotowany przez pracowników Domu, a w całości ufundowany przez ludzi dobrego serca, czyli sponsorów.

  Dalsza cześć uroczystości miała charakter rozrywkowo-integracyjny. Na podłodze nieopodal Domu goście i mieszkańcy naszego Domu wspólnie brali udział w zabawie poprowadzonej przez chór z Małej.

   

  autor